EN | TR

Bölüm Tanıtımı

Kuruluş ve Tarihçe
Havacılık Yönetimi bölümü 01.09.2016 yılı içinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine başlamış ve 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanun ile kurulan Tarsus Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 
 
Kazanılan Unvan
Mezunlarımız istihdam edildikleri havacılık kuruluşlarındaki pozisyonlarına göre harekat memuru, yolcu hizmetleri memuru, ekip planlama uzmanı gibi farklı unvanlara sahip olabilmektedir.
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip T.C. vatandaşı adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda (TYT: Temel Yeterlilik Testi ve AYT: Alan Yeterlilik Testi) elde ettikleri başarı puanları ve sınav sonrası tercih sıralamaları göz önünde bulundurularak üniversiteye yerleştirilir. Lise mezunu yabancı uyruklu adaylar ise Yabancı Öğrenci Sınav (YÖS) sonuçlarına göre üniversiteye kabul edilirler.
 
Önceki Öğretimin Tanınması
Öğrencilerin diğer üniversitelerden üniversitemize yatay geçişleri ve bölümler arası geçişleri Senato tarafından belirlenen esaslar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülür.
 
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
"Tarsus Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerini sağlayan ve 240 AKTS kredisi yeterliliği ile programda yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci diploma almaya hak kazanır. 
 
Mezuniyet Derecesinin Düzeyi
Lisans
 
Program Profili
Havacılık sektöründe çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmeler için uymaları gereken uluslararası ve ulusal yönetmelik ve talimatlar bulunmaktadır. Bu nedenle havacılık yönetimi bölümünde bu esaslar ve hava taşımacılığının emniyet, güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda eğitim verilmektedir.

Hava Taşımacılığı, Havayolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekat Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kapsamına giren işletme ve yönetim dersler; IATA, ICAO ve SHGM tavsiye ve talimatlarına bağlı olarak Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi operasyonel dersler Havacılık Yönetimi Bölümü ders müfredatında yer almaktadır. Eğitim süresince, havacılık sektöründe mesleki dil olan İngilizce'nin alandaki standartlara uygun olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bölüm öğrencileri isteğe bağlı olarak staj yapma olanağına sahiptir. Staj süreci ile öğrenciler hem teorik bilgilerinin uygulama alanındaki karşılığını gözlemleyebilecek hem de eğitim sonrası kariyer adımları için önemli bir basamak oluşturmuş olacaklardır.
 
Mezun İstihdam Olanakları
Havacılık Yönetimi mezunları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, havaalanları, havayolu işletmeleri, yer hizmeti işletmeler, hava taksi işletmeleri, havacılık eğitimi veren kuruluşlar, hava aracı bakım işletmeleri ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren diğer farklı işletmelerde istihdam edilmektedirler. İstihdam edildikleri işletmelerde çalışabilecekleri pozisyonlara ilişkin örnekler aşağıda verilmiştir.

* Yükleme Uzmanı - Load Master
* Harekat Memuru
* Tarife Planlama Uzmanı
* Maliyet Kontrol Uzmanı
* Ekip Planlama Uzmanı
* İş Geliştirme Uzmanı
* Charter Ticaret Uzmanı
* Yolcu Hizmeti Memuru
* Apron Memuru
* Havayolu İşletmesi Supervisor
* Kalite Uzmanı
* Havacılık Uzmanı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)
* Uçuş İşlemleri Uzmanı
* Docplanner (Bakım Kuruluşları)

** Mezun öğrenciler Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Hava Trafik Kontrolörü, Apron Memuru, Havacılık Uzman Yardımcısı gibi pozisyonlara KPSS ve YDS’den gerekli puanları almak koşuluyla kamu personeli olarak atanabilirler. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda "Sözleşmeli Subay" olarak istihdam edilebilmektedirler. Mezun öğrenciler KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının yanı sıra, Eğitim Bilimleri sınavına girmeleri halinde, Türkiye’de henüz yeni olan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Meslek Liseleri bünyesinde açılan havacılık bölümlerine, “Öğretmen” olarak atanabilmektedir. Mezunlar benzer şekilde, Özel Havacılık Liselerinde  “Usta Öğretici veya Meslek Öğretmeni” olarak çalışma imkânı bulabilmektedir. Ayrıca mezunlar ALES ve YDS sınavlarına girerek akademik kariyer tercihi yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli puanı almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve bunu belgelemeleri (YDS, IELTS vb.) ve ilgili enstitünün yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler, “Tarsus Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yapılır. Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girerek sınavdan DC veya daha yüksek puan alan ve yarıyıl başarı puanı DC veya daha yüksek olan öğrenciler Başarılı olarak değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için tüm derslerini başarmış olmaları, programdaki derslerden en az 240 AKTS kredi toplamış olmaları ve bitirme ödevlerinden geçer not almış olmaları gerekmektedir.

Çalışma şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı