EN | TR

Yayınlar

Dilek ERDOĞAN
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1- Polat Sesliokuyucu, İ. Erdoğan, D. Sesliokuyucu, O. S. (2021). The impact of attitude and subjective norm on airline passengers' travel intention in the Covid-19 era: Mediating role of perceived risk. Revista Anais Brasileiros De Estudos Turisticos, 11, 1-15., Doi: 10.5281/zenodo.5770983
2- Erdoğan, D. Tokgöz, N. (2020). The role of contract and relationship norms in the success of information technology outsourcing. Eastern Journal of European Studies, 11(2), 229-250.
3- Annaç Göv, S. Erdoğan, D. (2020). Dördüncü endüstri devriminin (Endüstri 4.0) neresindeyiz?. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 299-318., Doi: 10.17336/igusbd.661236
4- Orhan, G. Erdoğan, D. Durmaz, V. (2014). Adopting mission and vision statements by employees: The case of TAV airports. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 150, 251-262., Doi: 10.1016/j.sbspro.2014.09.051
5- Erdoğan, D. Kaya, E. (2014). Understanding performance indicators of organizational achievement in Turkish Airline Companies. Journal of Management Research, 6(4), 109, Doi: 10.5296/jmr.v6i4.6355

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1- Erdoğan, D. Yenidoğan, Tuğba. (2021). Relationship between requirements analyzability, interpersonal trust, and software project performance: Moderating role of customization. BMIJ, 9(2), 456-471., Doi: 10.15295/bmij.v9i2.1782
2- Erdoğan, D. ( 2020). Havaalanı hizmet kalitesinin önem-performans analiziyle değerlendirilmesi: Gaziantep havalimanı örneği. Journal of Aviation Research, 2(2), 82-100.
3- Erdoğan, D. Tokgöz, N. (2020). Bilgi teknolojileri dış kaynak kullanımı başarısında biçimsel ve ilişkisel yönetişimin rolü: Havacılık sektöründe bir araştırma. İzmir İktisat Dergisi, 35(2), 221-239.
4- Erdoğan, D. (2019). Determination of contract duration: an empirical study on the ground handling agreements with the view of transaction cost theory. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(2), 623-637.
5- Erdoğan, D. Tokgöz, N. (2017). Bilgi teknolojileri dış kaynak kullanımında kritik tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesi: Havacılık sektöründe nitel bir araştırma. International Journal of Management Economics and Business, 13(ICMEB17), 0-0.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler
1- Erbay, N. Erdoğan, D. (2021). Covid-19 yeni normal döneminde kabin görevlilerinin karşılaştığı zorluklar. Empirical Economics and Social Science (e-ICEESS'21) (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)
2- Polat Sesliokuyucu, İ. Erdoğan, D. Sesliokuyucu, O. S. (2020). Airline passengers' travel intention in the covid-19 era. IV. International Applied Social Sciences Congress (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)
3- Annaç Göv, S. Erdoğan D. (2019). Aerotropolis kavramı ve İstanbul Havaalanı. International Conference of Strategic Research On Scientific Studies and Education (Özet Bildiri/ Sözlü Sunum)
4- Erdoğan, D. Tokgöz, N. (2017). Determination of critical supplier selection criteria for information technology outsourcing: a qualitative research in the aviation industry. International Congress on Management Economics and Business (ICMED'xx2017) (Özet Bildiri/ Sözlü Sunum)
5- Erdoğan, D. Tokgöz, N. (2017). Bilgi teknolojileri dış kaynak kullanımı riskerinin belirlenmesi: Havacılık sektöründe alıcı perspektifinden nitel bir araştırma. Global Business Research Congress (Özet Bildiri/ Sözlü Sunum)
6- Tokgöz, N. Erdoğan, D. (2016). Information technology outsourcing reasons in aviation industry. 39th International Business Research Conference (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1- Bükeç, C. M. Erdoğan, D. (2010). 11 Eylül sonrası dönemde havacılıkta güvenlik ve iş birliği anlayışındaki küresel değişim. III. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)
2- Erdoğan, D. (2018). İşlem maliyeti teorisi bakışıyla sözleşme süresinin belirlenmesi: Havacılık sektöründe ampirik bir araştırma. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)
3- Erdoğan, D. Yenidoğan, T. (2020). Karmaşık sistemlerde dış kaynak kullanımı: Belirsizlik, ilişkiye özgü yatırımlar ve fırsatçılık. 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitap Bölümleri
1- Kurt, Y. Erdoğan, D. (2021). "Global perspectives on change management and leadership in the post-covid-19 era." Bölüm Adı: leadership in the post-covid-19 era: new leaders of the new normal. IGI Global, Editör: Al-Aali, E. ve Masmoudi, M. Basım Sayısı:1, ISBN:SBN10: 1799869482, Ingilizce(Bilimsel Kitap).
2- Erdoğan, D. (2020). "Stratejik yönetim." Bölüm Adı: strateji türleri. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: Ulukan C. İ. ve Tokgöz, N. Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:20, ISBN:978-975-06-3968-5, Türkçe (Ders Kitabı).
3- Erdoğan, D. (2020). "Comparative approaches to old and new institutional economics." Bölüm Adı: transaction cost approach to the outsourcing decision problem. IGI Global, Editör: Akansel, İ. Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:16, ISBN:9781799803331, Ingilizce (Bilimsel Kitap).
4- Erdoğan, D. (2019). "Havayolu işletmelerinde operasyonel planlama." Bölüm Adı: havayolu işletmelerinde ekip planlama. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: Kaya, E. Basım Sayısı:1, ISBN:978-975-06-3105-4, Türkçe (Ders Kitabı)
5- Erdoğan, D. (2018). "Havacılıkta muhasebe uygulamaları." Bölüm Adı: havacılık işletmelerinde performans yönetimi. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Editör: Karagül, A. A. ve Kaya, E. Basım Sayısı:1, ISBN:978-975-06-2885-6, Türkçe (Ders Kitabı)
6- Erdoğan, D. (2018). "Hava taşımacılığı yönetimi." Bölüm Adı: havaalanı-havayolu ilişkisi: Dikey işbirlikleri. Nisan Yayınevi, Editör: Battal, Ü. Basım Sayısı:1, ISBN:978-605-9393-61-4, Türkçe(Arastırma (Tez Hariç) Kitabı)
7- Erdoğan, D. ve Şahin, İ. E. (2022). "Havacılıkta Yenilik Süreçleri ve Deneyimsel Uygulamalar" Bölüm Adı: havaalanı deneyimsel süreçlerinde 4.0 uygulamaları. Paradigma Akademi, Editör: Polat, İ. Basım Sayısı:1, ISBN:978-625-8240-33-7, Türkçe 

Akın AKPUR
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1- Akpur, A., & Zengin, B. (2020). Türkiye’de yapılmış nöropazarlama alanındaki lisansüstü tezlerin betimsel analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies.
2- Akpur, A., & Zengin, B. (2020). Turizmde nöropazarlamanın pazarlama karması kapsamında kullanımına ilişkin literatür incelemesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies.
3- Akpur, A., & Zengin, B. (2019) İç ve dış müşteriler açısından kabin hizmetleri kalite algısını ölçmeye yönelik karşılaştırmalı bir araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi4(1), 29-50.
4- Akpur, A., & Zengin, B. (2019). İznik gölü ile çevresinin kamp ve karavan turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. Turar Turizm ve Araştırma Dergisi8(2), 4-20.
5- Akpur, A., & Zengin, B. (2019). The concept of low-cost airline transportation: Definition and meaning. Journal of Tourismology5(1), 73-91.
6- Şen, L. M., &
Akpur, A. (2017). Düşük maliyetli bir havayolu işletmesinde uçak içi hizmetler kalite algısını ölçmeye yönelik bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi9(4), 63-83.

İhsan Emrecan ŞAHİN
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler
1- Şahin, İ. E. ve Ateş, S. S. (2022). "The relationship between fleet structures and business models of combined airline cargo companies: A comparison with Apriori Algorithm." 25th Air Transport Research Society (ATRS) World Conference (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitap Bölümleri
1- Erdoğan, D. ve Şahin, İ. E. (2022). "Havacılıkta Yenilik Süreçleri ve Deneyimsel Uygulamalar" Bölüm Adı: havaalanı deneyimsel süreçlerinde 4.0 uygulamaları. Paradigma Akademi, Editör: Polat, İ. Basım Sayısı:1, ISBN:978-625-8240-33-7, Türkçe