EN | TR

Bölüm Başkanı Mesajı

Değerli öğrencilerimiz,

Sürekli değişimin ve gelişimin yaşandığı havacılık sektörünü bir sistem olarak değerlendirdiğimizde ileri teknolojiyle donatılmış uçaklar, devasa havaalanı tesisleri, farklı iş modellerine sahip havayolu işletmeleri, ulusal/uluslararası düzenleyici otoriteler, hava aracı bakım işletmeleri, hava trafik hizmetleri gibi alt sistemlerden oluştuğunu görmekteyiz. Hava taşımacılığının gerçekleşmesi için tüm bu alt sistemler birbirleriyle etkileşim halinde çalışırlar ve hepsinin merkezinde hava taşımacılığının emniyetli, güvenilir, ekonomik ve sürdürülebilir olarak gerçekleşmesini sağlayan havacılık personeli bulunmaktadır.

Havacılıkta gerçekleştirilen her operasyonda insan ve teknoloji arasında bir iletişim vardır. Bu iletişimin emniyeti, güvenirliği ve verimliliği ön planda tutarak kurulması sistemin sıfıra yakın hatayla işlemesini sağlayacaktır.

Tarsus Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü olarak temel amacımız teorik dersler ve uygulamalarla, havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu uygun bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir. Dinamik bir üniversitenin yeni kurulan bölümü olarak önceliğimiz, sizleri üniversite öğreniminiz boyunca akademik olarak geliştirmek ve sivil havacılık dünyasına hazırlamaktır. Gelişim yolunuzda her türlü desteği sizlere sunacağımızı bilmeniz bizim için önemlidir.

Başarı ve mutluluk dileklerimle.
 
Dilek ERDOĞAN
Dr. Öğretim Üyesi
Bölüm Başkanı