EN | TR

Program Çıktıları

  1. Havacılık sektörünün çeşitli alanlarında görev alabilecek teorik ve pratik donanım
  2. Sivil havacılığa özgü araştırma konularının incelenmesi için bilimsel çalışma yapma becerisi
  3. Havacılıkla ilgili teorik bilgilerini kullanarak multidisipliner anlayışla çalışma yetkinliği
  4. Hava taşımacılığındaki operasyonel süreçlerin herhangi bir aşamasında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretebilme becerisi
  5. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda uyum içinde etkin biçimde çalışabilme ve bireysel çalışma yetkinliği
  6. Türkçe sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dilbilgisi 
  7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme yollarının farkındalığı ve sürekli gelişim
  8. Etik ilkelere uygunluk, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; havacılığın evrensel standartları hakkında bilgi birikimi
  9. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi birikimi
  10. Havacılık uygulamalarının toplumsal boyutları hakkında bilinç; sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerinin farkındalığı