EN | TR

Program Eğitim Amaçları

Bu programdan mezun olacak öğrencilerimiz:
  • Sivil havacılığın farklı alanlarında gerekli teknik becerilerle donanmış olarak görev yapabilir.
  • Hava taşımacılığının emniyet, güvenirlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda edindikleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş hayatlarında karşılaşacakları olası problemleri çözmek amacıyla kullanabilir.
  • Üstün yönetimsel ve teknik bilgilerinin yanında liderlik, takım çalışması ve iyi iletişim becerilerini sergileyerek kariyerlerini daha ileriye götürebilir.
  • 21. yüzyıl becerilerini benimsemiş olarak kariyerlerine başlayarak geleceğin teknoloji temelli dönüşümünde söz sahibi olabilir.